Loading...
Výkup2020-09-29T22:48:03+02:00

Aktuálny cenník vykupovaných odpadov

Cena výkupu je závislá od aktuálnej ceny olova na svetovej burze.
Informujte sa prosím telefonicky na tel.č.: 0905/964 632, 0911/228 104, 031/789 86 28

Výkup od súkromných osôb

Výkup použitých batérií a akumulátorov priamo v Seredi na Niklovej ulici č. 4313 alebo prídeme priamo k Vám, použite prosím formulár na úvodnej stránke alebo nás kontaktujte:

e-mail: dispecing@akutrans.sk alebo t.č. 0905/964 632, 0911/228 104, 031/789 86 28.

Konečný užívatelia môžu odovzdať svoje opotrebované batérie a akumulátory na našej prevádzke a na základe vystaveného vážneho lístku mu bude vyplatená suma podľa aktuálneho cenníka. Pokiaľ si prídeme pre batérie priamo k Vám, náš pracovník Vás vyplatí u Vás podľa aktuálneho cenníka.

Pri väčšom množstve odovzdaných batérii individuálne dohodnutie ceny.

Za Vaše opotrebované batérie a akumulátory platíme v hotovosti na mieste alebo prevodom na bankový účet.

Výkup od právnických osôb

Ak ste autoservis, zberová spoločnosť alebo výrobca zabezpečujúci spätný zber ponúkame Vám:
– bezplatné zapožičanie certifikovaných obalov na zhromažďovanie batérií a akumulátorov
– zber, prepravu batérií a akumulátorov vozidlami spĺňajúcimi podmienky na prepravu
– zvoz z celého územia Slovenskej republiky,
– výkup za najlepšie ceny na trhu,
– vypracovanie dokumentov pre každú prepravu: sprievodné listy nebezpečného odpadu, nákladný list na prepravu nebezpečného odpadu, atď. .

Zaoberáme sa dopravou, zberom a výkupom odpadu:
– 16 06 01 olovené batérie
– 16 06 02 nikel – kadmiové batérie
– 16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
– 16 06 05 iné batérie a akumulátory
– 16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114
– 17 04 03 olovo
– 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
– 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
– 16 01 21 ( nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114 )

Kyselinu z autobatérií nevylievajte!!!

Pri odbere nebezpečného odpadu vystavujeme SLNO ( sprievodný list nebezpečného odpadu ).
Kontaktujte nás na dispecing@akutrans.sk alebo 0905/964 632, 0911/228 104, 031/789 86 28.