Loading...
Ponuka spolupráce2018-10-10T15:09:02+02:00

Zberatelia

Zberateľ je podnikateľ, ktorý vykonáva nakladanie s odpadmi na základe súhlasu na nakladanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) alebo ods. 1 písm. f) alebo § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť AKU – TRANS s. r. o. ponúka podnikateľom – zberateľom možnosť zapojiť sa do systému zberu a dopravy priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov (štartovacie, trakčné, staničné batérie, akumulátory a záložné zdroje PC), prenosných batérií, akumulátorov a olova.

Ponuka našej spoločnosti:
– odkúpenie zhromaždených opotrebovaných batérií a akumulátorov
– bezplatné zabezpečenie dopravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
– zapožičanie certifikovaného kontajnera za účelom zberu opotrebovaných batérií a akumulátorov
– zabezpečenie odberu zhromaždených opotrebovaných akumulátorov na základe telefonickej výzvy
– zhodnotenie opotrebovaných batérií a akumulátorov v recyklačnom závode spoločnosti MACH TRADE s. r. o..

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte: dispecing@akutrans.sk alebo 0905/964 632, 0911/228 104, 031/789 86 28.

Pôvodcovia

Pôvodcom odpadu sa v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie každý, koho činnosťou odpad vzniká.

Ponuka našej spoločnosti:
– odkúpenie zhromaždených opotrebovaných batérií a akumulátorov
– bezplatné zabezpečenie dopravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
– zapožičanie certifikovaného kontajnera za účelom zberu opotrebovaných batérií a akumulátorov
– zabezpečenie odberu zhromaždených opotrebovaných akumulátorov na základe telefonickej výzvy
– zhodnotenie opotrebovaných batérií a akumulátorov v recyklačnom závode spoločnosti MACH TRADE s. r. o..

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte: dispecing@akutrans.sk alebo 0905/964 632, 0911/228 104, 031/789 86 28.