Loading...
Druhy a kategórie odpadov2018-10-10T15:04:41+02:00

Druhy odpadov

Spoločnosť AKU-TRANS zabezpečuje výkup, zber a dopravu nasledovných druhov odpadov:

1. priemyselné a automobilové batérie a akumulátory
– štartovacie, trakčné a staničné akumulátory, záložné zdroje PC

2. prenosné batérie a akumulátory
– všetky hermeticky uzavreté batérie a akumulátory, ktoré by priemerný človek mohol uniesť bez ťažkostí v ruke.

Prenosné batérie a akumulátory sú používané v hračkách a prístrojoch v domácnostiach holiacich strojčekoch, ručných vysávačoch, prenosných počítačoch, mobilných telefónoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch, ….) a podobných zariadeniach používaných v školách, obchodoch, reštauráciách, letiskách, kanceláriách alebo nemocniciach.

3. Lithium – iontová batérie ( skratka Li-Ion batéria )
– je druh nabijateľnej batérie používanej v spotrebnej elektronike a automobiloch.

4. olovo

Pri zhromažďovaní odpadov je potrebné zabezpečiť oddelené zhromažďovanie:
a) prenosných batérií a akumulátorov
b) priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov.

Kategórie odpadov

Spoločnosť AKU-TRANS zabezpečuje výkup, zber a dopravu nasledovných druhov odpadov:

16 06 01 ( olovené batérie )
16 06 02 ( niklovo – kadmiové batérie )
16 06 04 ( alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 )
16 06 05 ( iné batérie a akumulátory )
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114
17 04 03 ( olovo )
20 01 33 ( batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie )
20 01 34 ( batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 )
16 01 21 ( nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114 )